تبلیغات
المومنون‌ و المومنات‌ بعضهم‌ اولیاء بعض‌ یامرون‌ بالمعروف‌ و ینهون‌ عن‌ المنكر و یقیمون‌ الصلوه ویوتون‌ الزكوه‌ و یطیعون‌ الله‌ ورسوله‌ اولئك‌ سیرحم‌ الله‌ ان‌ الله‌ عزیز حكیم

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

شنبه 7 اسفند 1389-03:49 ب.ظتوی اتوبوس نشسته بودم.  دختر آرایش کرده ای نگاهم را گرفت. گفتم بروم بگویم چرا این همه آرایش برای حضور در خیابان را انتخاب کردی. ولی سختم بود. توی تهران گفتن این مطلب یعنی فضولی و... گذاشتم ایستگاه مقصدم برسد. چهره دختر به من حتم داد که می گوید بتو چه؟ اما خدارا شکر یکبارهم که شده سعی کردم رضایت خدا را اولی بدانم. رفتم جلو و با ارامی بهش گفتم. فکر می کنید ان چهره مدرن امروزی چه گفت؟
گفت:ببخشید.
عجیب بود ولی باور کنید هنوز خیلی ها توی تهران از ترس تمسخر تیپ خود را مدرن!! می کنند. بنده خدا هیچ شکی نداشت حق با من است. هنوز صدای ارام و عذرخواهی اش در گوشم طنین انداز است.
البته بگویم بارها هم شده که این افراد به اصطلاح کاکلی بگویند بتوچه؟ اما آنها هم مطمئن هستم دفعه بعد با تامل و تردید بیشتری در خیابان اینگونه حضور می یابند.نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
شنبه 7 اسفند 1389-03:42 ب.ظمدینه رفته بودیم. قبل از زیارت توی مسجد کشورها را جدا می کردند و زنانی با پوشش کامل با بلندگوی دستی مارا هدایت می فرمودند! خانمی جوان پشت سرهم توضیح می داد که این که متوسل می شوند به پیامبر شرک است و شرک ظلم عظیم است. حرفهایش را به عربی فصیح و روان تکرار می کرد. فهمش آسان بود. رفتم جلو.دس بالا کردم جوابم نداد. رفتم نزدیکش دست و پا شکسته گفتم آیه وابتغوا الیه الوسیله یعنی چی؟ به لکنت افتاد، پیچوندم. دوباره گفتم می دونید صحابی به پیامبر متوسل می شدند؟ باز ساکت بود. فهمیدم بیچاره ها حفظ کرده اند فقط. اما افسوس که عربی ام روان نبود که بتوانم این مظلومیت اسلام را به دوروبریها لااقل بفهمانم. افسوس که وهابیها مغزشان پر  شده از شرک شیعه...


نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -
شنبه 7 اسفند 1389-03:23 ب.ظسلام
بعد از گفتگوی صمیمانه  ما درباره بحران رواج ظواهر غیر دینی در جامعه، با پیشنهاد دوستان تصمیم بر این شد که با دوستان خاطرات عملی خود را در خصوص تلاش شخصی هرکداممان در رفع این بحران بنویسیم. نیت درواقع کمک کردن به هم برای زنده کردن اقامه دین در خصوص واجب فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر است.
این نکات نیز مطرح شد:
1- هنوز در جامعه یعنی همین تهران خودمان، امربه معروف و نهی از منکر، با رعایت لوازم اثرگذار هست.
2- امربه معروف و نهی از منکر، روشهای زیادی می تواند داشته باشد، مثل نوشتن به طرف مقابل، اعلام ناراحتی از انجام گناه...مده و کامنت بگذارند. یا علینظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:- -